เมื่อที่นอนยางพารามีราคาหลักพันถึงหลักแสนจะเลือกซื้ออย่างไร

การเลือกซื้อที่นอนเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพราะที่นอนคือสิ่งที่เราต้องใช้เป็นเวลา 1 ใน 3 ของเวลาทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันมีที่นอนหลากหลายยี่ห้อมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยสนนราคาตั้งแต่หลักพัน จนถึงหลักแสน โดยในปัจจุบันที่นอนที่ได้รับการนิยมเป็นประเภทแรกๆ คือ ที่นอนยางพารา

หลักการเลือกที่นอนยางพารา ซึ่งผู้นอนต้องคำนึงถึงความหน่าแน่นของที่ที่นอนยางพารา โดยปกติผู้ผลิตจะผลิตที่นอนมีความหนาแน่นที่หลากหลาย โดยเริ่มตั้งแต่ ประมาณ 70 จนถึง 110 KG/m3 จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของผู้นอน โดยเฉพาะผู้นอนที่มีน้ำหนักตัวมากจำเป็นที่จะต้องเลือกที่นอนที่มีความหนาแน่น Density สูง เพราะที่นอนยางพาราทีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถรองรับสรีระของร่างกายให้เป็นเส้นตรงขณะที่กำลังนอนเพื่อป้องกันและบรรเทาอาหารปวดหลัง แต่ถ้าผู้นอนมีอาการปวดหลังหรือป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอยู่แล้ว คุณควรเลือกที่นอนยางพาราที่มีความหนาแน่นสูง โดยค่า Density 95 จนถึง 110 เพราะที่นอนจะรองรับน้ำหนักในช่วงเอวและสะโพกได้ดีว่า ที่นอนยางพาราที่มีค่า Density ต่ำเพราะจะให้ผู้นอนที่มีน้ำหนักตัวมากนอนสบายกว่าที่นอนนุ่มๆ แต่ถ้าคุณมีที่นอนอยู่แล้ว แต่ต้องการให้ที่นอนมีความนุ่มขึ้นโดย สามารถเลือกซื้อที่นอนยางพาราแบบ Topper ประมาณ 2-3 นิ้ว โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับทีนอนที่เป็นสปริงที่ไม่ได้เสื่อมสภาพจากสปริงหรือเป็นแอ่งมากนัก

ดังนั้นการเลือกซื้อที่นอนเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่ง คุณไม่สามารถสอบถามกับพนักงานขายได้ว่าที่นอนยางพารา หรือที่นอนแบบไหน นอนสบายกว่ากัน เพราะความชอบของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน ซึ่งที่นอนบางหลัง พนักงานขายอาจจะรูสึกว่ามีความหนาแน่นมากเกินไป แต่อาจจะนุ่มเกินไปเมื่อคุณสัมผัส ดังนั้น การทดลองนอนก่อนการตัดสินใจซื้อที่นอนยางพาราหรือที่นอนประเภทอื่นๆ จะเป็นการดีที่สุด