อาการคนท้อง สัญญาณเริ่มต้นของการตั้งครรภ์

อาการคนท้อง  สัญญาณเริ่มต้นของการตั้งครรภ์

บางครั้งคุณแม่มือใหม่ที่เริ่มตั้งครรภ์อาจต้องประสบกับ อาการคนท้อง ต่างๆที่เป็นสัญญาณเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเกิดตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนขาดหายไปเลยก็ได้ อาการคนท้อง เริ่มแรกของการตั้งครรภ์มีดังนี้
Continue reading